dorpsraad hummelo home

Dorpsraad

Wat is de dorpsraad Hummelo?

De Dorpsraad Hummelo is een belangenvereniging met leden. De Dorpsraad wil zich inzetten voor een goede leefomgeving voor het dorp Hummelo. De Dorpsraad is een aanspreekpunt voor de inwoners van Hummelo en sluit zij zich aan bij de gemeentelijke politiek omtrent thema’s als wonen, veiligheid, voorzieningen en cultuur, bedrijvigheid en natuur en landschap.

Visie

De Dorpsraad wil de betrokkenheid van de inwoners bij actuele onderwerpen die direct of indirect betrekking hebben op Hummelo zoveel mogelijk vergroten. Zo zijn er werkgroepen, die specifiek voor een aandachtspunt actief zijn.

Verder is de Dorpsraad gesprekspartner van de gemeente Bronckhorst. Het is van groot belang dat wij geïnformeerd blijven over kansen, knelpunten en ontwikkelingen in de gemeente, met daarin een focus richting Hummelo, zodat wij onze wensen bij overheden kenbaar kunnen maken.

De doelstellingen worden concreet omschreven in ons Dorpsplan. Dorpsplan 2020-2030 is opgesteld met en voor de inwoners van Hummelo. Het is een visie op de ontwikkeling van Hummelo voor de komende 10 jaar. Het dorpsplan is te vinden op deze site. Onder ieder thema staan actiepunten die we in de jaren tot 2030 willen realiseren.

Word NU lid!

Ben je inwoner van Hummelo en ben je begaan met je buurt, wijk en leefomgeving van Hummelo? 
Word dan lid van de Dorpsraad Hummelo. 
Voor slechts € 5,- per persoon per jaar ben je lid van de Dorpsraad. Des te meer leden, des de groter de zeggenschap!

Meedoen?

Wil je je actief inzetten om Hummelo nog leuker, mooier of duurzamer te maken? Meld je dan aan via dorpsraadhummelo@gmail.com voor één van de werkgroepen en zet je, net zoals andere vrijwilligers, in voor de gehele gemeenschap van Hummelo! 

Het bestuur van de Dorpsraad

Elly Smeitink - Voorzitter
Henk Kuperij - Penningmeester
Janni Addink - Secretaris
Gerrit Kempers
Niels Gosselink
Martine Rexwinkel
Robin Mentink

Contactgegevens portaalborden

Henk Kuperij
06-13644866
dorpsraadhummelo@gmail.com
Word NU lid van
Dorpsraad Hummelo!
dorpsraadhummelo@gmail.com
deze site is gemaakt door
Frank Los