Onze visie

 

De Dorpsraad wil de betrokkenheid van de inwoners bij actuele onderwerpen die direct of indirect betrekking hebben op Hummelo zoveel mogelijk vergroten. Zo zijn er werkgroepen  die specifiek voor een aandachtspunt actief zijn.

Verder is de Dorpsraad gesprekspartner van de gemeente Bronckhorst. Het is van groot belang dat wij geïnformeerd blijven over kansen, knelpunten en ontwikkelingen in de gemeente, met daarin een focus richting Hummelo, zodat wij onze wensen bij overheden kenbaar kunnen maken.

De doelstellingen worden concreet omschreven in ons Dorpsplan. Dorpsplan 2020-2030 is opgesteld met en voor de inwoners van Hummelo. Het is een visie op de ontwikkeling van Hummelo voor de komende 10 jaar. Het dorpsplan is te vinden op deze site. Onder ieder thema staan actiepunten die we in de jaren tot 2030 willen realiseren.

 

Bestuur Dorpsraad

 

Gerrit (voorzitter), Ard, Jacqueline, Marit (secretaris), Henk (penningmeester), Martine, Niels

Contactgegevens portaalborden
Henk Kuperij - 0613644866
of mail naar: dorpsraadhummelo@gmail.com