Thema 1: wonen in Hummelo
woningen - jong en oud

Prettig wonen staat hoog op de agenda in Hummelo. De inwoners voelen zich verbonden met hun dorp en willen er graag blijven wonen. Er zijn onvoldoende starters- en seniorenwoningen. Mede door deze tekorten is doorstroom op de woningmarkt beperkt.

Wensen:
- meer betaalbare starterswoningen, zowel huur als koop
- meer betaalbare seniorenwoningen, zowel huur als koop
- mogelijkheden bieden voor doorstroom van jonge gezinnen
- mogelijkheden tot functiewijziging van een agrarische bestemming in woonbestemming
- een plan om oudere woningen aan te passen en betaalbaar te houden zodat jongeren in Hummelo kunnen blijven wonen
- onderhouden en verder ontwikkelen van het plan voor statushouders (Magic Mix)
- gebied 'de Veldhof' herijken
- de woonbehoefte blijven monitoren voor een goede balans tussen vraag en aanbod

 

Thema 2: veiligheid
verkeer - preventie

In Hummelo willen inwoners zich veilig voelen, thuis en op straat. Door de rondweg is de verkeersveiligheid in de kern toegenomen; er komt veel minder vrachtverkeer door het dorp. Aan de straatverlichting is met de gemeente gewerkt, deels als onderdeel van de herinrichting. Doordat inwoners alert zijn houden we met elkaar Hummelo veilig. Hierdoor worden bijvoorbeeld inbraken voorkomen.

Wensen:
- meer veiligheid rondom school
- meer verkeersveiligheid in de straten
- mogelijkheden tot verbod van landbouw- en vrachtverkeer in de kern
- aandacht voor het laden en lossen op de doorgaande wegen
- verlichting van de fietsroute naar Doetinchem en Doesburg
- oversteek mogelijkheden bij de kruising Hennendalseweg en Zelhemseweg
- herinrichting van Keppelseweg aftasten en opknappen Beatrixlaan
- ontsluiting van Hummelo op peil houden
- universele drempels in het dorp
- behoud buurtpreventie
- behoud van de wijkagent

 

Thema 3: voorzieningen en cultuur
ontmoeten - verenigingen - waardevol

Voorzieningen in Hummelo zorgen voor verbinding tussen inwoners en maken het wonen aantrekkelijk voor zowel jongeren als ouderen.
De supermarkt SPAR biedt de mogelijkheid om boodschappen te doen. Er is voldoende mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij De Gouden Karper, FF naar Steef, De Ruimte en bij de diverse evenementen in en rond Hummelo. De sportverenigingen werken samen met de omliggende dorpen Laag-Keppel, Hoog-Keppel, Achter-Drempt en Voor-Drempt, om een voldoende gevarieerd sportaanbod te houden. Door krachten tussen de dorpen te bundelen is het bijvoorbeeld gelukt om het zwembad en sporthal in Hoog-Keppel open te houden. De oude gemeente Hummelo en Keppel voelt nog de ‘oude binding’ tussen de dorpen.

Wensen:
- verenigingen versterken en meer samenwerken
- behoud van huidige faciliteiten, zoals de Hessenhal
- overal snel internet, zowel in de kern als in het buitengebied
- beweegtuin- of pad voor senioren
- gelegenheid voor bijvoorbeeld jeu de boules
- meer sport- en speelmogelijkheden voor kinderen
- een honden-uitlaatplaats met prullenbak en poepzakjes

 

Thema 4: bedrijvigheid
ondernemers - verbindend - bereikbaarheid

Hummelo kent een behoorlijk aantal ZZP-ers en agrarische bedrijven. Door blijvend te stimuleren lukt het om een gezond ondernemersklimaat te behouden.
Inwoners zien dat het klanten naar hun dorp brengt en ze merken dat ondernemers elkaar versterken en voor verbinding zorgen. Diverse evenementen van ondernemers en samenwerkingen met verenigingen dragen daar aan bij.

Wensen:
- bereikbaar blijven, bijvoorbeeld het openhouden van de Hummeloseweg is essentieel
- behoud van gezonde agrarische bedrijven
- recreatieve activiteiten
- behoud van ondernemers in de kern
- behoud, en eventuele uitbreiding, van winkels in de kern
- meer toerisme
- meer bedrijven aantrekken

 

Thema 5: natuur en landschap
ontspanning - coulisselandschap - kwetsbaar

Hummelo kent in het buitengebied een mooi coulisselandschap en bossen. De natuur zorgt voor rust en ontspanning. Inwoners en toeristen genieten, fietsend en wandelend, van de prachtige natuur.

Wensen:
- blijvend zorgen voor de diverse oude monumentale gebouwen
- de kern voorzien van voldoende groen
- doorontwikkelen van duurzame energie, onder andere zonne- en windenergie
- behoud van typerende identiteit: saamhorigheid, mooie dorpskern en natuur