dorpsraad hummelo home

Dorpsraad

Wat is de dorpsraad Hummelo?

Dorpsraad Hummelo heeft als doelstelling zich in te zetten voor een prettig leefklimaat. Met een 7-koppig bestuur houden wij ons bezig met leefbaarheid in de meest brede zin. Wij zijn gevraagd en ongevraagd adviesgever aan het gemeentebestuur van Bronckhorst, houden ons bezig met onder andere woningbouw, veiligheid bereikbaarheid, diverse (grote en) kleinschalige activiteiten. Bieden een luisterend oor voor onze achterban en treden op als intermediair naar gemeentebestuur.

Visie

De Dorpsraad wil de betrokkenheid van de inwoners bij actuele onderwerpen die direct of indirect betrekking hebben op Hummelo zoveel mogelijk vergroten. Zo zijn er werkgroepen, die specifiek voor een aandachtspunt actief zijn.

Verder is de Dorpsraad gesprekspartner van de gemeente Bronckhorst. Het is van groot belang dat wij geïnformeerd blijven over kansen, knelpunten en ontwikkelingen in de gemeente, met daarin een focus richting Hummelo, zodat wij onze wensen bij overheden kenbaar kunnen maken.

De doelstellingen worden concreet omschreven in ons Dorpsplan. Dorpsplan 2020-2030 is opgesteld met en voor de inwoners van Hummelo. Het is een visie op de ontwikkeling van Hummelo voor de komende 10 jaar. Het dorpsplan is te vinden op deze site. Onder ieder thema staan actiepunten die we in de jaren tot 2030 willen realiseren.

Het bestuur van de Dorpsraad

Elly Smeitink - Voorzitter
Henk Kuperij - Penningmeester
Janni Addink - Secretaris
Gerrit Kempers
Niels Gosselink
Martine Rexwinkel
Robin Mentink

Contactgegevens portaalborden

Henk Kuperij
06-13644866
dorpsraadhummelo@gmail.com
Word NU lid van
Dorpsraad Hummelo!
dorpsraadhummelo@gmail.com
deze site is gemaakt door
Frank Los